Biodiversiteten på Knuthenlund

På Knuthenlund fokuserer vi på biodiversiteten og finder det vigtigt, at vi har så stor artsrigdom i naturen som mulig. Vi tror på, at naturen er vores medspiller, som vi skal styrke og passe på, således at den kan yde sit bedste.

En sund natur giver sunde afgrøder, sunde dyr og sunde mennesker. Dette betyder også, at vi i vores drift arbejder for at forbedre levestederne for forskellige biotoper herunder nyttedyr så som edderkopper, biller og mariehøns, da disse har en vigtig opgave i at tage de skadedyr så som lus, som vi ikke ønsker i vores marker.

Vi har derfor genskabt de historiske levende hegn omkring gården som levesteder for både nyttedyr og vildtet. De levende hegn er etableret med en gammel lollandsk vildblomme, som kaldes en kræge. Krægen fandtes historisk set i alle levende hegn på Lolland-Falster før i tiden. Imidlertid er denne blomme i dag truet mod at forsvinde, da den er meget sensitiv overfor Round-up, hvilket har gjort at blommen er gået ud de fleste steder.

Ud over krægehegnene har vi lavet 8 km vegetationstriber og 8 km insektvolde i markerne ligeledes for nyttedyr og vildtet. Samtidig har vi med støtte fra 15. juni Fonden, EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri oprenset alle vandhuller omkring gården for padder herunder den lille grønne løvfrø, ligesom vi har lavet et bevaringsarbejde for flagermus, hvor vi har fredet 660 træer i skovkantet til falgermus-skjul.

I arbejdet for at skabe stor biodiversitet finder vi det også vigtigt at bevare traditionelle plantesorter og husdyrracer. Vi mener, at mange af de gamle sorter og racer kan noget, som moderne sorter og racer ikke kan. Ofte er de mere robuste og dyrene trives ofte bedre udendørs i den danske natur. Som oftest har de dog en lavere ydelse og tilvækst, hvorfor de ofte er truet mod at forsvinde, fordi de ikke passer ind i en mere industriel produktion.

Vi mener dog, at de på andre områder spiller en afgørende rolle, da de ud over at skabe mangfoldighed også kan være med til at skabe nogle anderledes smagsoplevelser for forbrugerne.