Knuthenlunds markbrug

Lolland er det sted i Danmark, hvor herregårdene ligger tættest. De gode jordbundsforhold og det milde lollandske klima giver gode muligheder for markbrug, og man helt siden middelalderen har kunnet brødføde mange mennesker.

Som andre steder på Lolland er Knuthenlunds jord karakteriseret ved de gode jordbundsforhold. Jorden består dels af sandblandet lerjord også kaldet JB 6 og ren lerjord også kaldet JB 7.

1. juli 2007 påbegyndte Knuthenlund omlægning til økologi for fremadrettet at udnytte de gode dyrkningsforhold til at producere kvalitetsfødevarer.

Knuthenlunds markbrug består af i alt 650 ha, hvor der dyrkes blandt andet økologisk foder til dyrene samt økologisk ølandshvede, spelt, almindelig hvede, rug, havre, byg, hvidkløver, grønne ærter til Ardo/Frigodan, vinterhestebønner og ollieræddike til frø.
Derudover har Knuthenlund mindre forsøg med nye afgrøder. Blandt andet har vi med støtte fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug & Fiskeri fremavlet en gammel lollandsk grå-ært kaldet de Lollandske Rosiner, ligesom vi med støtte fra Ministeriet og 15. Juni Fonden har skabt et Promet for originale Lolland-Falsterske æblesorter.

Markbruget på Knuthenlund drives af et dygtigt team bestående af driftsleder Carsten Jørgensen sammen med mark- og skovbrugsmedarbejderne Leif Olsen og Palle Nielsen.

 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Tilskud til landdistrikterne