Knuthenlunds skovdistrikt

Knuthenlunds Skovdistrikt udgør ialt 225 ha, som er fordelt på 3 fredsskove bestående af Ugleholt Skov med 196 ha, Ørby Skov med 18 ha og Hovmands Skov med ialt 11 ha. De 4,4 ha henligger i dag som urørt skov.

Som markbruget kendetegnes jordbunden i skoven ved sin frodighed og store biodiversitet. I Ugleholt Skov findes således en rig flora bestående af bl.a. blå anemoner og 7 forskellige orkidé-arter. Ligeledes er Ugleholt Skov kendt for sine mange sjældne fugle og mange arter af sommerfugle, ligesom der i skoven findes en 400 år gammel eg samt en historisk jættestue.

Ugleholt skov gennemskæres af Ørby Å, som er udpeget som internationalt gydeområde for havørred. Skovene drives derfor ligesom landbruget efter økologiske principper uden brug af kunstgødning og kemiske sprøjtemidler.

Skovens træbevoksning består fortrinsvist af højskov fordelt på ahorn, gran, eg, bøg, ask og thuja med en kåret egebevoksning bestående af hollandske ege. Derudover findes en mindre produktion af juletræer og pyntegrønt, som ligeledes dyrkes økologisk.

Salg fra skoven

 • Juletræer og pyntegrønt.
  Vi sælger juletræer og pyntegrønt til brug for dekorationer. Afdelingen består af normannsgran, chryptomeria og thuja. Som den øvrige skovdrift dyrkes juletræer og pyntegrønt efter økologiske principper uden brug af kunstgødning og kemiske sprøjtemidler.
  Til jul kan du købe vores juletræer og pyntegrønt i gårdbutikken samt hos udvalgte stadeholdere i Københavnsområdet.
  Juletræer koster 250 kr./stk.
  Pyntegrønt koster 30 kr./bundt.
 • Brænde.
  Du kan købe 2,7-3 m kævler, så du kan lave dit eget brænde.

For yderligere information kontakt venligst godskontoret på telefon 54 71 13 80.