Vores fritgående dyr

På Knuthenlund Gods på Lolland er vi vant til at springe over hvor gærdet er højest. Vi producerer udelukkende økologiske fødevarer. Vi arbejder på at øge biodiversiteten på vores marker til glæde for dyr og planter. Og vi vælger gerne utraditionelle løsninger for at øge sundheden og for at kunne tilbyde de allerbedste smagsoplevelser til vores kunder.

Den originale sortbrogede danske landrace gris

På Knuthenlund har vi valgt at opdrætte den originale danske sortbrogede landrace gris, som vi på denne måde samtidig er med til at bevare. Netop denne gamle danske race er gennem århundreder tilpasset den danske natur og det danske klima, hvilket gør, at det er en meget robust gris, som er god til at leve udendørs i dansk natur.

Den originale sortbrogede danske landrace gris vokser dog både langsomt og bliver heller ikke så stor som mere moderne svineracer. Det er også grunden til, at den bliver valgt fra i mere intensive svineproduktioner. Imidlertid har den originale sortbrogede danske landrace gris både nogle sundhedsmæssige og spisemæssige kvaliteter, der gør, at den er værd at bevare.

Grisene går ude hele året og er hverken halekuperede eller har ring i næsen. Både når de går på markerne og i skoven, roder de i jorden for at lede efter rødder, orme, agern og olden. Dette er med til give en helt særlig smag i kødet.
Det økologiske kød har en dyb rød farve og en lidt fastere konsistens i forhold til traditionelt svinekød, hvilket skyldes at grisen opbygger muskler, når den går ude og får frisk luft og motion. Lægger du turen forbi godset, er du meget velkommen til at gå rundt og se grisene i naturen.

Den røde ko er tilbage

Den originale røde danske ko har været en væsentlig del af Knuthenlunds drift siden 1800-tallet, hvor dens mælk blev brugt til både Maribo ost og smør, ligesom den var udgangspunktet for min oldefar J.P. Herman Hansens hvidskimmeloste, som blev præmieret i 1903.

I forbindelse med industrialiseringen af landbruget i 1950’erne blev den originale røde danske ko imidlertid udskiftet med sortbrogede køer, som har en højere ydelse. Nu er den sjældne røde malkeko dog kommet tilbage på Knuthenlund, hvor vi i vores økologiske mejeri er i færd med at genskabe de oprindelige historiske opskrifter.

Den originale røde danske ko er i dag en truet race, og der er kun ca. 150 mødre tilbage. Koen er derfor blevet registreret på FAOs liste i FN over truede dyrearter. Koen kendetegnes ved sin gode mælkekvalitet med et højt indhold af beta kappa-protein, og dens gode evne til at leve udelukkende på græs. Derimod er koen ikke særlig god til at omsætte kraftfoder og proteinfoder.

Vores økologiske malkefår og lam

På Knuthenlund værdsætter vi lokale racer, som ofte ikke er avlet frem mod højere kød-tilvækst og mælkeydelse og derfor har bevaret mere smagskvalitet. Vores får er det tætteste, vi kommer på en lokal malkerace, nemlig det østfrisiske malkefår samt lidt Suffolk.

Vi malker i dag 525 får. Lammene læmmes i 3 perioder. Vi forsøger at i læmme den lavest ydende tredjedel af malkefårene med Suffolk for at få nogle lam, der kan blive slagteklar lidt hurtigere end vores rene østfrisiske malkefårs lam. De foreløbige erfaringer er, at krydsningslammene bliver slagteklar en lille måned hurtigere end vores rene lam.

Lammene går hos deres mor i de første 45 dage. Herefter fravænnes de og går over på malkedyrenes foderblanding (wrap, korn og hestebønner). Lammene kommer på græs fra medio april og frem til november/december alt afhængig af græs og vejr situationen. I græsningsperioden fodres lammene udelukket med græs.

Igennem hele afgræsningsperioden tages der ormeprøver hver gang, lammene flytter fold for at sikre, at tilvæksten og sundheden er optimal. I den periode lammene er på stald, fodres de med 70% græs wrap og derudover korn og hestebønner.

Sammen med naturen har vi gjort os umage. Vi håber, du kan smage det.