Biodiversiteten på Knuthenlund

Knuthenlund er et åbent, biodynamisk landbrug midt i Lollands frodige natur. Produkterne er økologiske og skabt i bæredygtige processer med respekt for dyrene og naturens egen orden. Derfor er smagen af Knuthenlund også smagen af umage, vitalitet og ren samvittighed.

Troen på, at en sund natur giver sunde afgrøder, sunde dyr og sunde mennesker er drivkraften bag alle gårdens aktiviteter og årsagen til, at Knuthenlund aldrig vælger den letteste løsning. God smag og høj kvalitet opstår i samspillet mellem naturen, dyrene og produktionen, og Knuthenlund kæler lige meget for hvert led.

En stor del af driften i det lollandske landbrug fokuserer eksempelvis på at forbedre levestederne for nyttedyr, som edderkopper, biller og mariehøns, der hjælper med at holde markerne fri af lus og andre skadedyr. Til gavn for nyttedyr og vildt har Knuthenlund derfor genskabt de historiske levende hegn omkring gården og skabt vegetationsstriber og insektvolde i markerne. Med støtte fra 15. juni Fonden, EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har Knuthenlund desuden oprenset alle vandhuller omkring gården og fredet 660 træer til flagermus-skjul.

Arbejdet med at skabe stor biodiversitet handler også om at bevare traditionelle plantesorter og husdyrracer. Og hos Knuthenlund vejer det tungerne, at sorter og racer trives i naturen og giver god smag og kvalitet til gårdens produkter, end at de som mange af de mere moderne racer har stor ydelse og tilvækst.

”Vi er, hvad vi spiser”, lyder et ordsprog, og Knuthenlund har et stort ønske om at give kvalitet og sundhed videre til sine kunder. Og med god kvalitet følger stor smag.

Vi har gjort os umage, og det kan du smage.