Knuthenlunds markbrug

I over 10 år har Knuthenlund været et økologisk landbrug og har stor gavn af de gode jordbundsforhold på Lolland. Sammensætningen af sandblandet lerjord og ren lerjord sikrer nemlig optimale vilkår for opdyrkningen af økologiske kvalitetsprodukter.

Foruden økologisk foder til dyrene dyrker Knuthenlund økologisk ølandshvede, spelt, hvede, rug, havre, byg, hvidkløver, grønne ærter, vinterhestebønner og olieræddike til frø på sine 650 hektarer jord.

Det lollandske landbrug er innovative inden for økologi og biodynamik og forsøger sig løbende med nye afgrøder. Blandt andet har Knuthenlund med støtte fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug & Fiskeri fremavlet en gammel lollandsk grå-ært, ligesom godets med støtte fra ministeriet og 15. juni Fonden har skabt en samling af originale Lolland-Falsterske æblesorter.

Tusindvis af branchefolk fra hele verden besøger hvert år Knuthenlund for at hente inspiration fra landbrugets unikke og bæredygtige metoder.

 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Tilskud til landdistrikterne